sobota, 4 lutego 2017

Uczniowie Hipokratesa nad Motławą

W ramach Święta Gdańskiej Nauki 2017 we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku zorganizowaliśmy „Dzień z gdańską medycyną”. W przestrzeni wystawy czasowej „Uczniowie Hipokratesa nad Motławą” kilkudziesięciu widzów wysłuchało prelekcji na temat prezentowanej wystawy oraz życiorysów najbardziej znanych gdańskich lekarzy. Jednak nie była to sucha relacja zawierająca nazwiska i daty. Opowieść dotyczyła także najciekawszych prac i przełomowych zabiegów wykonanych przez gdańskich medyków. Ilustracjami były zabytki oraz ryciny i obrazy znajdujące się na ekspozycji. 


Po części teoretycznej nadszedł czas prezentacji czysto praktycznej. Do swojego gabinetu zaprosił widzów gdański chirurg. Zaprezentował arsenał, jakim dysponowali gdańscy cyrulicy w XVIII stuleciu. Na „pacjencie” wykonano trzy zabiegi: amputację, trepanacje czaszki oraz otwarcie powłok brzusznych. Pacjent przeżył. 


Widzowie włączyli się do dyskusji i interakcji z „chirurgiem”, wiele uśmiechów wywołały zacytowane pytania na które musiał odpowiedzieć młody czeladnik egzaminowany przez mistrzów chirurgii.


Bardzo dziękujemy Muzeum Narodowemu w Gdańsku za okazane nam zaufanie i przyjęcia naszej prezentacji w swoich gościnnych progach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz